Mijn specialisme

Mijn specialismen binnen het vak:
* Corporate Communicatie, bestuurscommunicatie en profilering
* Persbegeleiding / woordvoering
* Social Media / Online Communicatiestrategie en uitvoering
* Publiekscampagnes en evenementen
* Factor C / communicatiever maken van de organisatie

Mijn persoonlijke kernmerken:
* Kartrekker en coordinator
* Echte teamspeler, harde werker met deadlines en loyaal
* Verbinder, bruggenbouwer op alle niveaus
* Analytisch en strategisch sparringpartner
* Positief-kritisch en eerlijk

Maak uw resultaat communicatiever!    beeldmerk